Dahil lang sa maraming tao ang kumikita online gamit ang mga estratehiya at impormasyong ibinahagi sa site na ito at sa aming mga produkto – hindi nito ginagarantiya na kikita ka rin online. Ang mga resulta na makukuha mo sa pamamagitan ng paglalapat ng impormasyong natutunan mo sa site na ito at sa loob ng aming mga produkto ng pagsasanay ay nakasalalay sa IYO.

Hindi namin magagarantiya ang sinuman na kikita sila sa lahat ng impormasyong ibinahagi sa InternetMarketingBlog101.com at mga kaugnay na domain – ang dahilan ay dahil hindi ka namin kilala – at hindi namin alam kung gaano ka kaseryoso sa paggawa nito. Mag-iiba-iba ang mga resulta sa bawat indibidwal, at depende ito sa kung gaano karaming aksyon ang gagawin mo at kung gaano mo gustong maging matagumpay online.

Kailangang ibunyag ng IM-Blog101 ang anumang garantiya ng kita. Ang impormasyong ibinigay sa site na ito at sa loob ng aming mga produkto ay gumagana, at ang parehong eksaktong impormasyon ay nagtrabaho na para sa maraming tao online na – ngunit ikaw nga na kailangang magpasya kung gaano mo kagustong kumita online. Narito ang impormasyong kailangan mo – ang kailangan mo lang gawin ay TAKE MALAKI AT MABIGAT CONSISTENT ACTION!

At the end of the day, ang tanging makakapaggarantiya ng anumang uri ng mga resulta online, ay ikaw… walang sinuman o walang ibang makakagarantiya na para sa iyo.

Salamat sa pag-unawa. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming mga Newsletter! :)