Kullanım Şartları

Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız, siteyi kullanmayı derhal bırakın!

Bu siteyi kullanarak, bu Kullanım Koşullarını Kabul ettiğinizi ve Kabul ettiğinizi belirtmektesiniz. Bu Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız siteyi kullanmayınız.

Malzemelerin Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar

Bu web sitesindeki materyallerin telif hakları saklıdır ve tüm hakları saklıdır. Metin, grafik, veritabanları, HTML kodu ve diğer fikri mülkiyet, ABD ve Uluslararası Telif Hakkı Kanunları tarafından korunmaktadır ve açık izin olmaksızın hiçbir şekilde kopyalanamaz, yeniden basılamaz, yayınlanamaz, yeniden yapılandırılamaz, tercüme edilemez, barındırılamaz veya başka bir şekilde dağıtılamaz. Bu sitedeki tüm ticari markalar, Internetmarketingblog101.com'un veya izinleri ile kullanılan diğer sahiplerin ticari markalarıdır.

Veritabanı Sahipliği, Lisansı ve Kullanımı

Internetmarketingblog101.com, Internetmarketingblog101.com'un http://www.internetmarketingblog101.com aracılığıyla zaman zaman erişilebilen makalelere ve kaynaklara Bağlantı Veritabanlarının telif hakkının sahibi olduğunu garanti eder ve siz de kabul edersiniz. Internetmarketingblog101.com ve katkıda bulunanların tüm hakları saklıdır ve bu sözleşme ile hiçbir fikri mülkiyet hakkı verilmemektedir.

Internetmarketingblog101.com, bu Hüküm ve Koşullara tabi olarak erişebileceğiniz veritabanlarını kullanmanız için size münhasır olmayan, devredilemez bir lisans verir. Veritabanları yalnızca bilgileri görüntülemek veya aşağıda açıklanan kapsamda bilgi çıkarmak için kullanılabilir. Internetmarketingblog101.com'un veritabanlarından elde edilen bilgileri, yalnızca kendi özel kullanımınız veya evinizin veya işinizin dahili amaçları için, bilgilerin satışı veya komisyonculuğu olmaması ve hiçbir durumda yayınlanmasına, basılmasına neden olmaması veya izin vermemesi koşuluyla kullanmayı kabul etmektesiniz. Yeniden satış, yeniden yayınlama, yeniden dağıtım, görüntüleme veya başka bir şekilde veritabanlarının herhangi bir bölümünü (doğrudan veya yoğunlaştırılmış, seçici veya tablo şeklinde) indiremez, iletemez, dağıtamaz, yeniden yapılandırabilir veya yeniden üretebilir.

Bununla birlikte, yalnızca kişisel kullanımınız için olan veya yalnızca işinizde yalnızca dahili olarak kullanım için olan belirli, tanımlanabilir bir bilgi ihtiyacını karşılamak için, bireysel olarak seçilmiş bilgi sayfalarını bazen sınırlı olarak indirebilir veya yazdırabilirsiniz, gizlilik esasına göre. Yalnızca bu amaçlar için makul olabilecek şekilde, hem makine tarafından okunabilir hem de basılı kopya biçiminde herhangi bir çıktının bu kadar sınırlı sayıda kopyasını yapabilirsiniz. Buradaki hiçbir şey, ister dahili ister harici dağıtım veya kullanım için olsun, veritabanlarından veya veritabanlarından herhangi bir veritabanı, dizin veya basılı kopya yayın oluşturmanıza izin vermez.

Sorumluluk

Bu sitedeki materyaller "olduğu gibi" ve açık veya zımni hiçbir garanti verilmeksizin sağlanmaktadır. Internetmarketingblog101.com, satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunlukla ilgili zımni garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya zımni tüm garantileri reddeder. Internetmarketingblog101.com, materyallerde yer alan işlevlerin kesintisiz veya hatasız olacağını, kusurların düzeltileceğini veya bu sitenin veya onu kullanıma sunan sunucunun virüs veya diğer zararlı bileşenlerden arınmış olduğunu garanti etmez. Internetmarketingblog101.com, bu sitedeki materyallerin kullanımı veya kullanım sonuçları ile ilgili doğruluk, kesinlik, güvenilirlik veya başka bir açıdan herhangi bir garanti veya beyanda bulunmaz. Siz (Internetmarketingblog101.com değil) tüm gerekli servis, onarım veya düzeltme masraflarını üstlenmez. Yürürlükteki yasalar zımni garantilerin hariç tutulmasına izin vermeyebilir, bu nedenle yukarıdaki hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir.

İnternetmarketingblog101.com, ihmal dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere hiçbir koşulda, bu sitedeki materyallerin kullanılmasından veya kullanılamamasından kaynaklanan herhangi bir özel veya dolaylı zarardan, İnternetmarketingblog101.com veya bir Internetmarketingblog101.com yetkili temsilcisine bu tür zararların olasılığı konusunda bilgi verilmiştir. Yürürlükteki yasalar, sorumluluğun veya arızi veya dolaylı zararların sınırlandırılmasına veya hariç tutulmasına izin vermeyebilir, bu nedenle yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir. İnternetmarketingblog101.com'un size karşı tüm zararlar, kayıplar ve dava nedenleri (sözleşme, haksız fiil, ihmal veya başka türlü dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) için size karşı toplam sorumluluğu, varsa, erişim için ödediğiniz tutarı aşamaz. bu site.

Bu web sitesindeki gerçekler ve bilgilerin, web sitesine yerleştirildikleri tarihte doğru olduklarına inanılmaktadır. Değişiklikler herhangi bir zamanda önceden haber verilmeksizin yapılabilir. Bu web sitesinde sağlanan tüm veriler yalnızca bilgi amaçlı kullanılacaktır. Bu web sitesinde ve içindeki sayfalarda yer alan bilgiler, herhangi bir kişi veya şirket için belirli yasal, mali veya vergi tavsiyesi veya başka herhangi bir tavsiye vermeyi amaçlamamaktadır ve bu konuda bunlara güvenilmemelidir. Bu web sitesinde açıklanan hizmetler yalnızca yasal olarak sunulabilecekleri yargı bölgelerinde sunulmaktadır. Web sitemizde verilen bilgiler her şeyi kapsamaz ve İnternetmarketingblog101.com'a sunulan bilgilerle sınırlıdır ve bu tür bilgilere her şeyi kapsayıcı veya doğru olarak güvenilmemelidir.

Bağlantılar ve Marks

Bu sitenin sahibi, bu siteye bağlanabilecek sitelerle zorunlu olarak bağlantılı değildir ve içeriklerinden sorumlu değildir. Bağlantılı siteler yalnızca size kolaylık sağlamak içindir ve bunlara risk size ait olmak üzere erişirsiniz. Bu web sitesindeki Internetmarketingblog101.com ve yan kuruluşları ve bağlı şirketlerininkiler dışındaki diğer web sitelerine bağlantılar veya ürün, hizmet veya yayınlara yapılan atıflar, bu tür web sitelerinin, ürünlerin, hizmetlerin veya yayınların Internetmarketingblog101.com veya onun kuruluşları tarafından onaylandığı veya onaylandığı anlamına gelmez. yan kuruluşlar ve iştirakler.

Bu web sitesindeki bazı isimler, grafikler, logolar, simgeler, tasarımlar, kelimeler, başlıklar veya deyimler, Internetmarketingblog101.com'un veya diğer kuruluşların ticari adlarını, ticari markalarını veya hizmet markalarını oluşturabilir. Bu web sitesinde ticari markaların görüntülenmesi, herhangi bir türde bir lisansın verildiği anlamına gelmez. Ticari markaların ve/veya buradaki içeriğin herhangi bir yetkisiz indirilmesi, yeniden iletilmesi veya başka şekilde kopyalanması, federal ortak hukuk ticari markasını ve/veya telif hakkı yasalarını ihlal edebilir ve fotokopi makinesini yasal işleme tabi tutabilir.

Kodların, Şifrelerin ve Bilgilerin Gizliliği

İnternetmarketingblog101.com'dan almış olabileceğiniz herhangi bir Abone Kodu, kullanıcı adı, kullanıcı kimliği veya şifreyi ve İnternetmarketingblog101.com'un web sitelerinin şifre korumalı alanları aracılığıyla eriştiğiniz tüm bilgileri kesinlikle özel ve gizli olarak ele alacağınızı kabul etmektesiniz. bu tür bilgilerin iletilmesine, kopyalanmasına veya başka bir şekilde başka bir kişiye ifşa edilmesine neden olmaz veya izin vermez.

Diğer Yasal Konular

Bu Kullanım Koşulları, http://www.internetmarketingblog101.com'a her erişim için geçerli olacaktır. Internetmarketingblog101.com, bu sitede bu belgenin gözden geçirilmiş bir versiyonunu yayınlayarak bu Kullanım Koşullarında revizyonlar yapma hakkını saklı tutar: bu versiyon, yayın tarihini müteakip sizin tarafınızdan yapılan tüm kullanımlar için geçerli olacaktır. Internetmarketingblog101.com'dan her bilgi erişimi, o sırada geçerli koşullara dayalı ayrı, ayrı bir işlem olacaktır.

Bu Kullanım Koşulları ve verilen lisans, Internetmarketingblog101.com'un önceden yazılı izni olmaksızın Sizin tarafınızdan devredilemez veya alt kiraya verilemez.

Bu Kullanım Koşulları, tamamen bu yargı yetkisi dahilinde girilen ve yürütülecek olan anlaşmalara uygulandığı gibi, Washington DC, Amerika Birleşik Devletleri yasalarına göre yönetilecek, yorumlanacak ve uygulanacaktır.

Internetmarketingblog101.com'u ve/veya bağlı kuruluşlarının fikri mülkiyet haklarını herhangi bir şekilde ihlal ettiğiniz veya ihlal etmekle tehdit ettiğiniz ölçüde, Internetmarketingblog101.com ve/veya bağlı kuruluşları, Eyaletteki herhangi bir eyalet veya federal mahkemede ihtiyati tedbir veya diğer uygun çözümler talep edebilir. Washington DC, Amerika Birleşik Devletleri ve bu tür mahkemelerde münhasır yargı yetkisine ve mekana izin veriyorsunuz.

Diğer anlaşmazlıklar aşağıdaki gibi çözülecektir:

Bu anlaşma kapsamında bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa, bunu öncelikle şu konumda karşılıklı olarak üzerinde anlaşmaya varılan bir arabulucu yardımıyla çözmeye çalışmayı kabul ediyoruz: Washington DC, Amerika Birleşik Devletleri. Arabuluculukla ilgili avukatlık ücretleri dışındaki her türlü masraf ve ücretler, her birimiz tarafından eşit olarak paylaşılacaktır.

Arabuluculuk yoluyla karşılıklı olarak tatmin edici bir çözüme ulaşmanın imkansız olduğu ortaya çıkarsa, anlaşmazlığı şu konumda bağlayıcı tahkime sunmayı kabul ediyoruz: Washington DC, Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan Tahkim Birliği kuralları uyarınca. Tahkim tarafından verilen karara ilişkin hüküm, bunu yapmaya yetkili herhangi bir mahkemeye verilebilir.

Bu sözleşmenin herhangi bir hükmü tamamen veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz ise, bu Sözleşmenin geri kalan hükümleri bundan etkilenmeyecektir. 

Iptal

Bu Kullanım Koşulları sözleşmesi, taraflardan biri tarafından feshedilene kadar geçerlidir. Bu sözleşmeyi, http://www.internetmarketingblog101.com site(ler)inden elde ettiğiniz tüm materyalleri ve ilgili tüm belgeleri ve bunların tüm kopyalarını ve kurulumlarını, bu sözleşmenin şartları altında yapılmış olsun veya olmasın, imha ederek istediğiniz zaman feshedebilirsiniz. aksi halde. Bu sözleşme, bu sözleşmenin herhangi bir şartına veya hükmüne uymamanız durumunda, tamamen İnternetmarketingblog101.com'un takdirinde olmak üzere, bildirimde bulunmaksızın derhal feshedilecektir. Fesih üzerine, bu siteden ve diğer tüm http://www.internetmarketingblog101.com site(ler)inden elde edilen tüm materyalleri ve bu sözleşmenin şartları kapsamında veya başka bir şekilde yapılmış olsun olmasın tüm kopyalarını imha etmelisiniz.